ALLIANZ

Nazwa Towarzystwa Ubezpieczeniowego:
Nazwa produktu:
Czy polisa jest nadal aktywna:
Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail*:
Dodatkowe pytania, informacje:
Jakie dokumenty są potrzebne
  1. Polisa
  2. Aneksy do polisy – jeżeli były zawarte.
  3. Pismo od ALLIANZ o rozwiązaniu polisy, zawierające rozliczenie polisy – jeżeli jest w Państwa posiadaniu.
  4. Pismo od ALLIANZ, w którym Ubezpieczyciel informuje o opłacie likwidacyjnej jaka zostanie pobrana w przypadku zamknięcia polisy – jeżeli jest w Państwa posiadaniu.
  5. Państwa adres e-mail i numer telefonu.
  6. W tytule maila prosimy wpisać Polisolokaty ALLIANZ
Dokumenty prosimy wysłać na adres e-mail: adwokat@adwokatjsosnowski.pl
  • Lucro
  • Plan Oszczędnościowy Bezpieczna Przyszłość
  Jeżeli Państwa produktu nie ma na powyższej liście, prosimy także o wysłanie zgłoszenia i dokumentów do weryfikacji. Weryfikacja dokumentów jest bezpłatna.