Jak odzyskać opłatę likwidacyjną za wycofanie się z polisolokaty?
17 sierpnia 2018
Polisolokaty przedawnienie – do kiedy można odzyskać opłatę likwidacyjną z polisolokaty?
15 września 2018
Show all

Posiadasz lub posiadałeś kiedyś polisolokatę, nie wiesz jak zrezygnować z polisolokaty bez utraty pieniędzy lub zrezygnowałeś z polisolokaty i została pobrana jakakolwiek opłata likwidacyjna. Nie musisz płacić opłaty likwidacyjnej a jeśli ją zapłaciłeś możesz ją odzyskać! Skontaktuj się z nami i uzyskaj poradę prawną za darmo. Odzyskaj opłatę likwidacyjną za polisolokaty nawet 10 lat wstecz. 

Co z polisolokatami w 2018 r.

W ostatnim czasie o polisolokatach nie jest zbyt głośno, media tymi sprawami się raczej nie interesują, lecz nie oznacza to, że problemu nie ma i że w magiczny sposób sam się rozwiązał. Osoby, które nadal tkwią w polisolokatach nie rzadko muszą mocno się natrudzić by wyplątać się z takiej relacji obronną ręką i nie stracić większości, bądź nawet wszystkich, zainwestowanych środków, takie rozwiązania są jednakże możliwe, trzeba tylko wiedzieć jak to zrobić.

Co to jest polisolokata

Przypomnijmy, polisolokata to połączenie ubezpieczenia na życie z lokatą oszczędnościową, w założeniu na polisolokacie klienci mieli znacznie zarobić już po kilku latach gromadzenia środków na owym koncie oszczędnościowym, w praktyce okazało się jednakże, że nie są to bezpieczne lokaty, lecz przekazane środki inwestowane były w ryzykowne akcje i zamiast zarobić, klienci tylko tracili. W takiej więc sytuacji, co oczywiste, znaczna część klientów postanowiła wycofać ulokowane środki by w ten sposób zminimalizować poniesione straty i nie podejmować dalszego ryzyka, wówczas jednakże okazywało się, że wycofanie się z polisolokaty nic tak naprawdę nie daje, gdyż wcześniejsze odstąpienie od zawartej umowy było obwarowane sankcjami i dodatkowymi opłatami, które powodowały, że w ekstremalnych przypadkach klienci tracili 95, a nawet 100% tego co na lokatę wpłacili.

Sprawa zrobiła się na tyle głośna, że zaangażował się w nią Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zajmując stanowisko początkowo w pojedynczych sprawach, a następnie podpisując porozumienie z 17 towarzystwami ubezpieczeniowymi w sprawie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym, dzięki którym obniżono opłaty likwidacyjne klientom.

W prowadzonym postępowaniu Urząd kwestionował pobieranie zbyt wysokich opłat likwidacyjnych, gdy konsument rezygnował z polisy przed terminem, gdyż opłaty te oznaczały niekiedy utratę wszystkich oszczędności klienta. Urząd zarzucił również towarzystwom ubezpieczeniowym, że – stosując opłaty likwidacyjne – przerzucają na konsumentów koszty, które powinny być zaliczane do ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej.

W efekcie zakończonych postępowań ubezpieczyciele dobrowolnie zobowiązali się do obniżenia opłat likwidacyjnych w istniejących umowach objętych zakresem postępowań i wyeliminowania ich z nowych wzorców umowy. Powyższe stanowi bardzo istotny argument, który wszyscy uwikłani w polisolokaty powinni wykorzystywać walcząc o odzyskanie swoich pieniędzy.

Jak odzyskać pieniądze z ubezpieczenia na życie połączonego z lokatą oszczędnościową

Żądając zwrotu wpłaconych środków należy więc przytoczyć zaprezentowane stanowisko Prezesa Urzędu i odwołać się do wcześniejszych rozstrzygnięć, ubezpieczyciel będzie wówczas wiedział, że ma do czynienia z klientem, który zna swoje prawa i jest świadom prawidłowości swoich argumentów.

Ale zacznijmy od początku, chcąc wycofać się z polisolokaty najpierw należy zwrócić się do ubezpieczyciela o zwrot zainwestowanych pieniędzy wskazując na uchybienia, których ubezpieczyciel się dopuścił w momencie zawierania umowy, a więc np. że przy zawieraniu polisy nie przedstawiono klientowi pełnych informacji o tym w co zainwestowane będą jego pieniądze, jak również wskazać można, że zawarta umowa zawierała klauzule abuzywne, czyli niedozwolone postanowienia umowne oraz przytoczyć można zaprezentowane powyżej stanowisko Prezesa Urzędu dotyczące braku podstaw do naliczania tak wysokich opłat likwidacyjnych.

Nie trudno się domyśleć co ubezpieczyciel odpisze, najpewniej zasłaniając się podpisanym regulaminem bądź zawartą umową odpowie, że jego działanie nie jest niezgodne z prawem i żądanie klienta nie może zostać uwzględnione, choć nie można wykluczyć, że już po pierwszym piśmie stanowisko klienta zostanie uwzględnione.

Postępowanie polubowne przy Rzeczniku Finansowym

Jeśli jednak pierwsze pismo rezultatu nie przyniesie, można wystąpić z kolejnym, powtarzając przytoczone już wcześniej argumenty, oraz wnioskując np. o przeprowadzenie postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym, klient da się wówczas poznać jako osoba stanowcza i znająca swoje prawa, lecz rozsądna, która sprawę chce zakończyć nie kierując sprawy do sądu, takie stanowisko może więc przekonać ubezpieczyciela, że nie warto kruszyć kopii i lepiej w takim przypadku załatwić sprawę polubownie.

Jeżeli jednak ugodowe zakończenie sprawy się nie uda, następnie można zwrócić się do Prezesa Urzędu o interwencję bądź można złożyć powództwo do sądu. Co istotne, również zawarte przez Urząd porozumienia z ubezpieczycielami nie zamykają drogi konsumentom do dochodzenia roszczeń na drodze cywilnoprawnej.

Postępowanie przed sądem

Klient, który rozwiązał umowę przed terminem, może dochodzić zwrotu opłaty likwidacyjnej przed sądem. Swoich praw klient może też dochodzić, gdy w wyniku porozumienia podpisał aneks do umowy z ubezpieczycielem. Ponadto, każdy klient, który toczy spór sądowy, może wystąpić z wnioskiem o wyrażenie istotnego poglądu w swojej sprawie przez Prezesa Urzędu lub Rzecznika Finansowego.

Na zakończenie warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną bardzo istotną i korzystną dla wszystkich „walczących” z polisolokatami, kwestię. Otóż, w dniu 10 sierpnia 2018r. odbyło się posiedzenie Sądu Najwyższego dotyczące terminu przedawnienia roszczeń z polis na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, na którym Sąd podjął uchwałę, w której stwierdził, że roszczenie o zwrot pobranych opłat za wykup przedawnia się z upływem 6- letniego lub 10-letniego terminu (przepisy w tym zakresie niedawno się zmieniły), dotychczas wskazywano na trzyletni termin przedawnienia.

Posiadasz lub posiadałeś kiedyś polisolokatę, nie wiesz jak zrezygnować z polisolokaty bez utraty pieniędzy lub zrezygnowałeś z polisolokaty i została pobrana jakakolwiek opłata likwidacyjna. Nie musisz płacić opłaty likwidacyjnej a jeśli ją zapłaciłeś możesz ją odzyskać!

Odzyskaj opłatę likwidacyjną za polisolokaty nawet 10 lat wstecz.

Napisz do nas za pomocą formularza kontaktowego i uzyskaj PORADĘ ZA DARMO

ZGŁOŚ SIĘ PO BEZPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

fourteen − 6 =